Đồng hồ áp suất nhiệt độ Wika 100.0x; 100.1x

  • Là loại đồng hồ hiển thị cùng lúc kết quả đo áp suất và nhiệt độ
    + Model 100.01: Ở áp suất cao nhất, ở nhiệt độ dưới cùng, thang nhiệt độ uốn cong xuống dưới
    + Model 100.02: Ở áp suất cao nhất, ở nhiệt độ dưới cùng
    + Model 100.10 và 100.12: Ở nhiệt độ cao nhất, ở áp suất đáy
  • Phạm vi thang đo từ 0… 16 bar, 0… 150 ° C
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon